Autor: Patrycja Dorsz vel Drożdż

Mediator sądowy, zawodowy negocjator, trener rozwoju, coach; właścicielka firmy szkoleniowo-doradczej Sensivia; doktorantka prowadząca badania z zakresu mediacji i budowania relacji
NAPISZ DO AUTORki: 
biuro@instytut-rozwoju-sensivia.eu

Działy
Wyczyść
Brak elementów
Wydanie
Wyczyść
Brak elementów
Rodzaj treści
Wyczyść
Brak elementów
Sortowanie

Opór w zarządzaniu zmianą

Zarządzanie zmianą jest nieodłącznym elementem rozwoju organizacji. Niezależnie od tego, czy wprowadzamy nowe procesy, technologie czy kulturę organizacyjną, często spotykamy się z oporem ze strony pracowników. Ten opór może stanowić wyzwanie dla skutecznego wdrożenia zmian. Jakie strategie pomagają zminimalizować opór i zwiększają szanse na sukces?

Czytaj więcej

Noworoczne wyzwania negocjacyjne w 2023 r.

Rok 2023 to z jednej strony zupełnie nowy czas wyzwań, a z drugiej – podobne wyzwania jak 80 lat temu. Współcześni negocjatorzy funkcjonują w rzeczywistości, której są projektantami, jednak jest to rzeczywistość wielowymiarowa o charakterze kalejdoskopowym. Co to oznacza? Negocjacje nie dotyczą wyłącznie wybranych aspektów, takich jak cena, warunki umowy, zakres współpracy. Dziś negocjujemy przestrzeń relacji, w której będziemy wspólnie budować „biznes”.

Czytaj więcej

Jak skutecznie motywować zespół do realizacji celów noworocznych?

W latach 40. XX w. niemiecki psycholog Karl Duncker przeprowadził badanie mające na celu określenie poziomu motywacji człowieka do realizacji zadań. Wnioski z tej analizy posłużyły twórcom teorii motywacyjnych do zbudowania wielu systemów mających budować zaangażowanie. Szczególnie bliskie są one twórcom organizacji turkusowych. Cóż zatem zbadał i do jakich wniosków doszedł Duncker?

Czytaj więcej

Zarządzanie konfliktami w zespole

Niewłaściwie przekazane instrukcje dotyczące wykonania zadania skutkowały błędami w projekcie. Niepoprawnie wykonane zadanie spotkało się z negatywną oceną wyższego przełożonego, a także wzajemnymi oskarżeniami i konfliktem między liderem i pracownikiem. Czym jest konflikt w zespole? Z jakimi rodzajami konfliktów w zespole możesz się spotkać w swojej codziennej pracy? Co jest główną przyczyną powstawania konfliktów w zespole pracowniczym?

Czytaj więcej

Transformacja energii konfliktu w zarządzaniu zespołem

Czas sprzyja konfliktom, ponieważ sytuacja w otoczeniu biznesu oraz w wielu firmach jest niepewna, podlega dynamicznym zmianom i często towarzyszy jej chaos oraz tymczasowość. To powoduje, że napięcie w relacjach z pracownikami i klientami rośnie, a niekiedy permanentnie trwa i przyczynia się do zwiększenia reaktywności emocjonalnej w sytuacjach konfliktowych. W jaki zatem sposób, jako osoba kierująca zespołem, możesz reagować w sytuacjach konfliktowych, aby energia sporu przyniosła wartość, a nie degradowała wzajemnych relacji?

Czytaj więcej

Zarządzanie emocjami w biznesie w obliczu zmian i noworocznych wyzwań

Nowy rok niesie ze sobą ekscytację z powodu nadchodzących wyzwań, symboliczne rozpoczęcie czegoś nowego, a zarazem budzące refleksję poczucie upływającego czasu. Zastanawiamy się nad zrealizowanymi i niezrealizowanymi celami, marzeniami, budżetami. W wielu firmach kończy się planowanie nowego roku, ustala się nowe biznesowe cele, kierunki rozwoju. Podejmuje się także wiele decyzji, niekiedy trudnych, związanych z koniecznością pożegnania się z pracownikami lub partnerami biznesowymi.

Czytaj więcej

Sztuka podejmowania menedżerskich decyzji w świetle najnowszych badań

Decyzje mają fundamentalny wpływ na nasze życie, kształtują to, kim jesteśmy, stanowią wyraz naszych wartości, przekonań, zasad i priorytetów. Decyzje menedżerskie wpływają na kierunek rozwoju biznesu, kształtowanie się relacji w zespole, wizerunek firmy. W zasadzie można rzec, iż to, kim jesteśmy i kim się stajemy, jest konsekwentnym wynikiem naszej umiejętności podejmowania decyzji.

Czytaj więcej

BEZ PRESJI – CZYLI ZAPROSZENIE KLIENTA DO WSPÓŁKREOWANIA ROZWIĄZAŃ

Jako zawodowy negocjator często spotykam się podczas spotkań negocjacyjnych z sytuacją, w której druga strona wywiera nacisk na zaakceptowanie określonych punktów umowy lub przyjęcie jej punktu widzenia na współpracę. Im bardziej kontrpartner naciska klienta, z którym współpracuję, tym większy opór odczuwa mój klient przed wyrażeniem zgody z drugą stroną, nawet jeśli w istocie druga strona posiada słuszne argumenty. Wywieranie nacisku, presji i wymuszanie swojego stanowiska nie jest niczym obcym podczas negocjacji, a także w codziennej sprzedaży.

Czytaj więcej

Jak osiągnąć porozumienie, wykorzystując filary tożsamości negocjacyjnej

Przypomnij sobie sytuację, w której między Tobą i pracownikiem lub klientem doszło do sytuacji konfliktowej. Czy odczułeś, jak w jednej sekundzie może zmienić się postrzeganie swojej osoby w Twoich własnych oczach? Co wpływa na to, w jaki sposób odbieramy rzeczywistość w sytuacji konfliktowej? W artykule przyjrzymy się tożsamości menedżera w relacji z klientami, podwładnymi i partnerami biznesowymi.

Czytaj więcej

Jak WYKORZYSTAć SYTUACJE KRYZYSOWE DO WZMACNIANIA ZASOBÓW ZESPOŁU – case study

Obecny czas jest niezwykle wymagający dla menedżerów, pracowników, przedsiębiorców. Wielowymiarowość i wieloaspektowość zmian, mniejszych i większych kryzysów oraz obszerność kontekstu, w jakich te zmiany i kryzysy zachodzą, powoduje, że osoby zarządzające sięgają po nowe, coraz bardziej kreatywne, nieoczywiste narzędzia radzenia sobie z wyzwaniami.

Czytaj więcej

Umiejętność zadawania pytań, czyli jedna z kluczowych kompetencji menedżerskich

Rozmowa kwalifikacyjna, rozmowy dyscyplinarne, rozmowy handlowe, rozwiązywanie konfliktów, coaching z pracownikiem, rozpatrywanie reklamacji – niemalże każdego dnia prowadzimy dialogi, w których jedną z kluczowych kwestii odgrywają pytania. Umiejętność zadawania właściwych pytań stanowi tajemnicę, która prowadzi nas do ważnych odpowiedzi. Prawdziwy dialog i zdolność słuchania cechują się wysoko rozwiniętą kompetencją analizowania, wyciągania wniosków i komunikacji opartej na konstruktywnych pytaniach. 

Czytaj więcej

Menedżer negocjatorem – kluczowe kompetencje XXI w.

Przypomnij sobie sytuację, w której próbowałeś sprzedać coś po bardzo korzystnej cenie. Być może chciałeś sprzedać swój samochód, swoją usługę lub produkt. Na czym się koncentrowałeś? O czym wtedy myślałeś? 

Czytaj więcej