Jak WYKORZYSTAć SYTUACJE KRYZYSOWE DO WZMACNIANIA ZASOBÓW ZESPOŁU – case study

Strefa szefa

Obecny czas jest niezwykle wymagający dla menedżerów, pracowników, przedsiębiorców. Wielowymiarowość i wieloaspektowość zmian, mniejszych i większych kryzysów oraz obszerność kontekstu, w jakich te zmiany i kryzysy zachodzą, powoduje, że osoby zarządzające sięgają po nowe, coraz bardziej kreatywne, nieoczywiste narzędzia radzenia sobie z wyzwaniami.

Czas przełomu roku to dodatkowo czas psychologicznych przemian wewnętrznych, w których koniec staje się jednocześnie początkiem czegoś nowego. Dla jednych bardziej symboliczny, dla innych wyraźny sygnał upływającego czasu powoduje, że stajemy się bardziej otwarci i uważni na siebie, innych i to, co dzieje się w otoczeniu.

POLECAMY

Kryzysy rozwojowe

Zmiana oznacza rozwój, jednak ze zjawiskiem zmiany wiążą się także kryzysy rozwojowe, które są naturalnym elementem naszego życia. To wydarzenia zachodzące w toku rozwoju, powodujące gwałtowną zmianę lub życiowy zwrot. Takim właśnie kryzysem może być reakcja na urodzenie dziecka, ukończenie studiów, zmianę kierunku kariery zawodowej czy przejście na emeryturę. Psychologowie uważają ten typ kryzysu za normalne zjawisko adaptacyjne. Kryzysy rozwojowe mimo często dramatycznego przebiegu i znacznego napięcia dają siłę do późniejszego osiągnięcia nowych sprawności umiejętności w dalszym życiu. Kryzys w rozumieniu psychologicznym bywa odczuwany jako zakłócenie dotychczasowego funkcjonowania, zaburzające dotychczasowy rytm życia, powodujące stres. Często człowiek odczuwa trudność w poradzeniu sobie z sytuacją kryzysową, odczuwa bezradność, niemoc. Kryzysom towarzyszą takie emocje, jak lęk, żal, gniew, poczucie straty.

Wiele trzeba wysiłku włożyć w nadanie sensu tragedii i zaakceptowaniu tego w świadomości.
Piotr Szczukiewicz

Kryzys ma charakter subiektywny i zależy od tego, co dany człowiek przeżywa jako obciążające, załamujące jego równowagę psychiczną. Mogą to być zarówno nagłe obciążenia, jak i przewlekłe stresy, wydarzenia uznawane jako pozytywne lub negatywne. Kryzys oznacza zarówno niebezpieczeństwo porażki, obniżenia własnej wartości, jak i szansę na zmianę, rozwój i poprawę jakości życia.

Warto wiedzieć, że z greckiego kryzys oznacza „przełom”, „punkt zwrotny w biegu zdarzeń”, zaś w medycynie „przesilenie”.

Kryzysy sytuacyjne to zazwyczaj zdarzenia nagłe, nieprzewidywalne i przypadkowe. Często zaskakujące i nieoczekiwane. Poza kontrolą, niemożliwe do zatrzymania. Często mają ostry przebieg.

W niniejszym artykule pragnę zwrócić uwagę na twórczą moc kryzysu oraz szanse, które ze sobą niesie. Pomimo (a może właśnie dlatego), iż jest to doświadczenie wymagające, menedżer może umiejętnie zarządzić sytuacją kryzysową, aby wzmocnić zasoby własne oraz członków zespołu.

Odkrywanie możliwości

Jedną z kluczowych wartości sytuacji kryzysowych jest ukazanie głębokich zasobów wewnętrznych jednostki. Doświadczanie niemocy jest punktem zwrotnym, w którym człowiek ma szansę ujawnić nieuśw...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy