Podsumowanie roku w sprzedaży – analizuj obszary, które zwiększą efektywność działań w Nowym Roku

Temat numeru Optymalizacja i rozwój kanałów sprzedaży

Kiedy patrzysz na drzewo, nie dostrzegając w tle lasu, tracisz z pola widzenia szerszą perspektywę, skupiając się na konkretnym elemencie. Obraz terenu widziany z takiego ujęcia może diametralnie różnić się od rzeczywistości. Analogię tę można zastosować do podsumowania roku w obszarze sprzedaży i zastanowić się, czy przyjęta perspektywa jest wystarczająco szeroka i uwzględnia wszystkie obszary w firmie, które mają wpływ na efektywność działań sprzedażowych.   

Koniec roku to dla każdej osoby zarządzającej sprzedażą czas na podsumowanie efektów podjętych działań i zaplanowanie kolejnych w nadchodzącym okresie. Głównym obszarem koncentracji są wyniki sprzedaży i przyszłoroczny budżet, w którym projekcja przychodów i kosztów sprzedaży zajmuje kluczowe miejsce. Warto się jednak zastanowić, jakie inne obszary należy gruntownie przeanalizować, a wyciągnięte wnioski wykorzystać do zaprojektowania działań zwiększających szansę na zwiększenie efektywności sprzedażowej.

POLECAMY

1. Po pierwsze – wynik

Dane, które wzbudzają najwięcej emocji, a niejednokrotnie decydują również o być lub nie być firmy, to wyniki sprzedażowe, a dokładnie relacja wygenerowanych przez handlowców przychodów do poniesionych w tym obszarze kosztów. Ze względu na ich wagę zrozumiałe jest, że stanowią centrum zainteresowania osób zarządzających i właścicieli czy udziałowców firm. Jeżeli osiągnięte dochody realizują przyjęte w budżecie założenia, często podsumowanie roku wiąże się ze wspólnym świętowaniem sukcesu i nagrodami dla najlepszych sprzedawców. W takich sytuacjach większość firm w budżecie na kolejny rok zakłada określony wzrost przychodów i kontynuuje działania, opierając się na strategii, która w mijającym roku okazała się skutecznym narzędziem realizacji planów. Powtórzenie scenariusza działań może przynieść kolejny sukces, ale tylko w sytuacji, kiedy nie ulegnie zmianie żaden z elementów bliżs...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy