Dołącz do czytelników
Brak wyników

Skuteczna sprzedaż

12 grudnia 2018

NR 18 (Grudzień 2018)

Sprawdź, z kim robisz interesy

0 640

Powiedzenie „lepiej zapobiegać, niż leczyć” ma również swoje odzwierciedlenie w kwestiach dotyczących finansów. Zdecydowanie tańszą opcją jest sprawdzenie potencjalnego klienta czy kontrahenta pod kątem jego „istnienia”, posiadanego majątku i braku zaległości wobec innych podmiotów czy instytucji, niż prowadzenie kompleksowego procesu windykacyjnego obejmującego windykację polubowną, postępowanie sądowe oraz egzekucyjne. 

Sprawdzenie kontrahenta to relatywnie niewielki wydatek i można to zrobić maksymalnie w kilka dni. Wiele oferowanych obecnie na rynku rozwiązań pozwala nam na pobranie podstawowego raportu w trybie online, co z pewnością ułatwia pracę i zachęca do korzystania z tego typu rozwiązań. To, jakie informacje zostaną umieszczone w raporcie, uzależnione jest od wielu czynników.

POLECAMY

Jednym z głównych kryteriów wpływających na cenę jest zakres informacji, jakie możemy uzyskać. 

Obecnie coraz częściej oferowane nam są rozwiązania, które poza podstawowymi informacjami na temat naszego kontrahenta, zawierają również wzmianki o wynikach finansowych, ocenie wiarygodności płatniczej, a także na temat ewentualnych wpisów do rejestrów nierzetelnych płatników czy biur informacji gospodarczych. Na rynku jest również wiele giełd wierzytelności, na których możemy sprawdzić, czy nasz kontrahent nie został tam dopisany z powodu nieuregulowanych zobowiązań. Warto weryfikować potencjalnych partnerów biznesowych nie tylko pod kątem posiadanego zadłużenia, ale również pod względem obecnej kondycji finansowej, gdyż prewencja jest zdecydowanie mniej kosztowna niż windykacja. Postępowanie windykacyjne może trwać w najgorszym wypadku nawet kilka lat, uwzględniając konieczność skierowania sprawy przeciwko nierzetelnemu kontrahentowi na drogę postępowania sądowego, a następnie egzekucyjnego.

A zatem: ile to kosztuje?

Cena za taką usługę uzależniona jest od wyboru firmy, z którą chcielibyśmy współpracować. Często niestety nie mamy możliwości sprawdzenia jednorazowo kontrahenta, jak tylko zawierając umowę. Abonament kosztuje z reguły od około 60 do nawet 1000 zł netto miesięcznie (Prześwietl.pl, KRD – Krajowy Rejestr Długów, ERIF Biuro Informacji Gospodarczej, KBIG – Krajowe Biuro Informacji Gospodarczej, KIDT – Krajowa Informacja Długów Telekomunikacyjnych itp.). 

Jeśli weryfikujemy w skali miesiąca niewielu kontrahentów lub zdarza nam się to sporadycznie, to jednostkowy koszt może okazać się sporym wydatkiem. Raporty te najczęściej zawierają podstawowe informacje na temat weryfikowanego podmiotu, informacje o sprawozdaniach finansowych, wpisach do biur informacji gospodarczej czy rejestrów dłużników. Nie zawsze zawierają kompleksowy zakres interesujących nas informacji. Często niestety same wyciągi rejestrowe czy wpisy do różnych rejestrów nie dają całkowitego obrazu tego, czy nasz kontrahent faktycznie prowadzi działalność gospodarczą, czy zajmuje się tym, co deklaruje, czy posiada odpowiednią infrastrukturę lub park maszynowy, o którym wspomina itp. 

Rzetelna informacja to aktualna informacja

Ważnym aspektem, jaki musimy wziąć pod uwagę, korzystając z raportów bazujących w głównej mierze na danych rejestrowych, jest to, na ile są one aktualne. Absolutnie nie można w tym miejscu zarzucić żadnej z firm oferujących tego typu rozwiązania faktu, że nie aktualizują danych. To, jakie posiadają informacje, uwarunkowane jest dbałością ze strony przedsiębiorców o dokonanie odpowiednich wpisów w rejestrach w sytuacji, w której takie zdarzenia mają miejsce. Każda zmiana w zakresie miejsca prowadzenia działalności czy siedziby spółki, klasyfikacji działalności gospodarczej (PKD), zarządu w przypadku spółek, właścicieli/udziałowców/
/akcjonariuszy itp., powinna zostać zgłoszona do odpowiedniego rejestru. Mowa tutaj o CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) lub KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). 

Niestety bardzo często możemy spotkać się z sytuacjami, kiedy to odpowiednie dokumenty nie są złożone, aby dokonać zmian, a w świetle przepisów lub prawa mogą one mieć określone umocowanie. Oznacza to dla nas, że przykładowo nasz kontrahent poprzez sprzedaż udziałów w swojej spółce nie ma w niej już żadnych umocowań do określonej reprezentacji spółki (zmiana zarządu), co może przysporzyć nam kłopotów w sprawach spornych, reklamacyjnych czy konfliktowych. Taka zmiana jest możliwa wtedy, kiedy wszelkie dokumenty dotyczące np. odwołania członków zarządu i powołania na ich miejsce nowych, zostały sporządzone w formie aktu notarialnego. Obowiązkiem spółki jest dostarczenie ich do wspomnianego wcześniej KRS-u. W praktyce często jest to odwlekane w czasie. 

Oczywiście musimy mieć tutaj również na uwadze to, że sam organ rejestrowy może doprowadzić do wydłużenia postępowania o dokonanie zmian we wpisie z powodu np. braków formalnych, czyli niezłożenia odpowiedniego dokumentu, braku podpisów itp. Te wszystkie sytuacje powodują dla nas to, że dane, jakie otrzymamy w zamówionym raporcie, będą aktualne na dzień ich pobrania z rejestru, ale mogą nie uwzględniać zmian, jakie zostały zgłoszone.

Wskazówka

  • Warto przejrzeć listę ostrzeżeń publicznych KNF (Komisja Nadzoru Finansowego). Celem listy jest alarmowanie o konieczności zachowania ostrożności podczas kontaktów z partnerami biznesowymi.
  • Listę możemy znaleźć pod adresem: //www.knf.gov.pl/dla_konsumenta/ostrzezenia_publiczne

 

Śpiesz się powoli

Wielu przedsiębiorców stawia na szybkość pozyskania informacji i z tego powodu możliwość weryfikowania swojego kontrahenta poprzez platformę online wydaje się być doskonałym narzędziem. Oczywiście, jak zawsze, kij ma dwa końce. Możemy pozyskać szybko informację, ale nie mamy pewności, że jest to najbardziej aktualna informacja. Powinna ona nam zapewnić poczucie tego, że wiemy o naszym kontrahencie wszystko, co pozwoli na nawiązanie współpracy z przekonaniem, że nic nieprzewidywalnego nie powinno się za chwilę wydarzyć. Należy wziąć też pod uwagę wartość umowy handlowej czy zawieranego kontraktu. W przypadku niskiej wartości, ryzyko jest dla nas w większym stopniu akceptowalne. W takiej sytuacji szybka weryfikacja pod kątem sprawdzenia, czy firma istnieje i nie ma żadnych wpisów w rejestrach nierzetelnych firm, może okazać się dla nas w zupełności wystarczającą. 

Ramka 1. Co zawierają raporty gospodarcze?

  1. Podstawowe informa...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy