Checklista menedżera punktu sprzedaży

Zarządzanie zespołem Motywacja

Jednym z najbardziej istotnych czynników decydujących o sprawnym funkcjonowaniu punktu sprzedaży jest zarządzanie personelem. Kiedy mówi się o efektywnym menedżerze, warto zwrócić uwagę na to, jak radzi sobie w relacjach z podwładnymi. 

Tekst ten pozwoli Ci poznać bliżej 5 obszarów, w których warto rozwijać kompetencje kierownicze.

POLECAMY

Chcesz lepiej poznać ten temat? Sprawdź nasz artykuł: Umiejętność zadawania pytań, czyli jedna z kluczowych kompetencji menedżerskich

1. Środowisko pracy

Jako menedżer jesteś odpowiedzialny za zaspokojenie potrzeb pracownika, bo do Twoich głównych zadań należy opieka nad nim i miejscem pracy. Podczas definiowania potrzeb mogą pojawić się rozbieżności dotyczące poszczególnych zachowań i obowiązków, kiedy okaże się, że różne wartości, np. szacunek i uczciwość, co innego oznaczają dla Ciebie, a co innego dla Twoich pracowników. Warto więc dokonać porównania wzajemnych oczekiwań i ustalić ważne dla obu stron aspekty. Zwróć uwagę na różnice w oczekiwaniach pracownika i pracodawcy (tabela 1).

2. Skuteczna komunikacja

Do zadań menedżera należy dbałość o jakość informacji w zespole i ich obieg. Komunikacja ta ma dwa wymiary: 

  • lokalny (wewnętrzny) – pomiędzy Tobą a Twoim zespołem,
  • firmowy (zewnętrzny) – obejmujący Twoje kontakty z przełożonym, centralą czy zarządem firmy oraz z partnerami zewnętrznymi. 

W relacji z pracownikami, oprócz jasnego, logicznego komunikowania informacji czy aktywnego słuchania, warto, abyś przyjął ich punkt widzenia i nauczył się odpowiadać na ich potrzeby.

TABELA 1. Kontrakty pracownika z pracodawcą

Wyższe marże Oczekiwania pracownika Oczekiwania organizacji
Ekonomiczny(transakcyjny, finansowy, formalny) Pieniądze, nagrody materialne Świadczenie pracy, obecność w pracy, wykonywanie zadań, normy wykonania
Psychologiczny(relacyjny, nieformalny, niejawny) Szacunek, uczciwość, zaspokojenie potrzeb indywidualnych P...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy