Dołącz do czytelników
Brak wyników

Inne

19 listopada 2018

NR 17 (Wrzesień 2018)

Grupa projektowa – sposób na budowanie motywacji

0 700

O tworzeniu zespołów projektowych i o tym, co ma wspólnego RODO i festiwal pracy z zaangażowaniem handlowców i budowaniem dobrych relacji w dziale sprzedaży opowiada Radosław Żemło, dyrektor sprzedaży w Grupie Pracuj.

Z danych Pracuj.pl wynika, że w drugim kwartale 2018 r. blisko co trzecia oferta na portalu (31%) była kierowana do specjalistów ds. handlu i sprzedaży. Handlowcy nie mogą narzekać na brak propozycji zatrudnienia. Z drugiej strony – wyzwaniem dla pracodawców może być rotacja i częste zmiany personalne w zespołach…

To prawda. Największym wyzwaniem w przypadku sprzedaży jest utrzymanie zaangażowania w zespole. Wysoki wskaźnik rotacji wpływa na wiele aspektów: na atmosferę, relacje, komunikację, jakość pracy.

POLECAMY

Zaangażowanie zespołu w znacznym stopniu zależy od kultury organizacyjnej. Ważne, żeby pracownicy nie czuli się jak trybiki w maszynie, które muszą jedynie wypracować odpowiednie wyniki i na nic więcej nie mają wpływu. 

Tworzenie zespołów projektowych – to praktyka, którą stosuje Grupa Pracuj. Ma ona na celu m.in. zwiększenie zaangażowania i satysfakcji pracowników. Na czym dokładnie polega idea?

Wspólna praca organizowana jest na dwa sposoby. Są projekty, które mają charakter międzydziałowy – angażują wówczas osoby z kilku działów, specjalizujące się w różnych obszarach, np. sprzedaż, IT, finanse, administracja, marketing, ale prowadzone są też projekty specjalistyczne, wyłącznie w obrębie działu sprzedaży. Projekty międzydziałowe służą wypracowaniu rozwiązań istotnych z punktu widzenia całego przedsiębiorstwa, a przedmiotem projektów sprzedażowych są działania stricte handlowe. 

Ile osób tworzy taki zespół?

Maksymalnie dziesięć. To optymalna liczba zapewniająca efektywność prac. Do projektów angażowani są pracownicy różnych szczebli – zarówno specjaliści, jak i starsi specjaliści, kierownicy zespołów oraz menedżerowie wyższego szczebla.

Zanim rozpocznie się planowanie i realizowanie projektu potrzebny jest pomysł, temat…

Swoje obserwacje i spostrzeżenia mogą zgłaszać wszyscy pracownicy. Część sugestii pochodzi od kadry zarządzającej, a część od pracowników niższego szczebla. Z inicjatywą można wychodzić na co dzień, np. zgłaszając swoje uwagi i propozycje bezpośrednio do przełożonych. Jedną z możliwości jest też udział w konkursie organizowanym przez dział HR „Główka pracuje” – każdy pracownik może zgłosić pomysł dotyczący wprowadzenia zupełnie nowego rozwiązania lub usprawnienia takiego, które już obowiązuje w firmie. Później następuje selekcja pomysłów – najbardziej interesujące mają szansę na realizację i prace nad nimi odbywają się właśnie w zespołach projektowych. 

Czego konkretnie dotyczyły projekty, w które zaangażowani byli pracownicy działu sprzedaży?

Jeden z międzydziałowych projektów związany był z wprowadzeniem RODO. Dział sprzedaży zobowiązany był do poinformowania klientów o zachodzących zmianach. Zaangażowana była wówczas większość działów, m.in. dział produktu i prawny. Projekty typowo sprzedażowe dotyczyły np. wprowadzenia pricingu (zmiana strategii cenowej oparta na bieżących realiach i potrzebach klientów) oraz nowych produktów wizerunkowych. Udoskonalane były profile pracodawców w serwisie Pracuj i poprawiane funkcjonalności tak, żeby jeszcze lepiej odpowiedzieć na potrzeby użytkowników. Zupełnie nowym produktem, nad którym pracował również dział sprzedaży, był festiwal pracy Jobicon wykreowany przez dział marketingu. Praca projektowa pozwala przyjrzeć się temu, co mamy w portfolio sprzedażowym, i zastanowić się, co jest zbędne, jakie produkty będą dla klientów atrakcyjne, jakie mogą oni zgłaszać obiekcje, jak poprowadzić komunikację. Wypracowane podczas warsztatów rozwiązania są przedstawiane zarządowi i szczegółowo z nim omawiane. Później podejmowane są decyzje – mogą dotyczyć np. wprowadzenia modyfikacji, poprawek. Ostatni etap to wdrożenie projektu. Przeszkoleni handlowcy wychodzą z produktem na rynek i dzielą się wiedzą z klientami. 

Ile spotkań odbywa się w ramach jednego projektu i z jakich metod, narzędzi korzysta się podczas prac?

Wszystko zależy od inicjatywy. Zwykle są to dwa, trzy spotkania. W Grupie Pracuj w ciągu roku tworzonych jest od trzech do pięciu grup realizujących różne projekty. Po wybraniu osób do grupy projektowej wyznaczamy lidera i przydzielamy role w zespole. Przygotowujemy i opracowujemy cel działania, następnie dzielimy dane spotkanie na bloki tematyczne, podczas których są wypracowane konkretne rozwiązania.

Czasami podczas prac przygotowywane są ankiety, analizy i badania. Aby uzyskać szerszy kontekst, bardzo często wypracowane rozwiązania trafiają do poszczególnych działów, które przekazują nam informację zwrotną. Szczególnie ważna jest otwartość i spojrzenie wielowątko...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy