Bez problemu nie ma zakupu

Felieton

W sprzedaży B2B duży nacisk kładzie się na zdefiniowanie problemu klienta. Problem jest kluczowym czynnikiem motywującym ludzi do działania, a więc również do zakupu tego, co oferujesz (o ile będą przekonani, że będzie im w stanie pomóc). 
 

Czym jest problem? Poznaj odpowiedzi na pytania związane z odkrywaniem i zrozumieniem problemu w procesie sprzedaży. Problem to przeszkoda, która stoi na drodze do osiągnięcia pożądanych celów biznesowych.

POLECAMY

Problem w biznesie

Przede wszystkim problem biznesowy tym różni się od innych problemów, że jest związany z uzyskiwaniem przez firmę dochodów lub ponoszeniem kosztów. Zanim spotkasz się z klientem:

  • Przeanalizuj, jakie sfery działalności jego przedsiębiorstwa generują koszty, które mogą wiązać się z ich wzrostem.
  • Przeanalizuj też źródła dochodów przedsiębiorstwa.
  • Określ wszystkie centra kosztów i zysków w organizacji. 

Jeśli klient dostrzeże sposób na znaczące zwiększenie dochodów lub redukcję kosztów, to będzie zainteresowany inwestycją (o ile przewidywane rezultaty będą przewyższały nakłady).

W rozmowach z decydentami biznesowymi lepiej jest koncentrować się na celach biznesowych niż na problemach. Pamiętaj o tym, że liderzy firm to często nastawieni na osiąganie celów wizjonerzy – trudno będzie potwierdzić informacje o tym, że ich firma ma problemy, ale chętnie będą rozmawiać o celach, które stawiają sobie i organizacji. Gdyby cele te były łatwe do osiągnięcia, prawdopod...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy