Rola user experience w budowaniu przewagi konkurencyjnej

Skuteczna sprzedaż

Ciągłe i dynamiczne zmiany, które zachodzą we współczesnym świecie, wpływają na zachowania i życie konsumentów. Doprowadziło to do powstania User Experience, złożonego zjawiska z pogranicza wielu dziedzin, m.in. psychologii, marketingu, informatyki, kognitywistyki i grafiki.

Czym jest, a czym nie jest User Experience

User Experience jest obecnie często używanym terminem. Jest to złożone zagadnienie i nie można przytoczyć jednej ogólnie przyjętej definicji. W ostatnim czasie obserwujemy znaczny wzrost zainteresowania tą tematyką, a problemy z definiowaniem i powszechne używanie jedynie akronimu UX powoduje, że wokół tego zagadnienia narosło wiele błędnych skojarzeń.
Choć można przytoczyć wiele różnych definicji tego terminu, skupię się tylko na tych najważniejszych. Według definicji zaproponowanej przez międzynarodową organizację UXPA (User Experience Professionals Association), User Experience obejmuje wszystkie aspekty, w których występuje interakcja między użytkownikiem a produktem, usługą lub firmą. Interakcje te wpływają na stosunek do produktu i postrzeganie przez użytkowników marki lub firmy (pozytywny lub negatywny). Według normy ISO 9241-210 UX to jest wszystko to, co składa się na postrzeganie i reakcje użytkownika, które powstają w wyniku korzystania z produktu, usług czy systemu. W najprostszym ujęciu jest to całość doświadczeń użytkownika z produktem. Z pojęciem User Experience związane jest User Experience Design, czyli projektowanie doświadczeń użytkownika, którego celem jest zwiększenie satysfakcji z korzystania z produktu czy usługi przez poprawę jego funkcjonalności i użyteczności.
...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy