Morfologia satysfakcji i lojalności klienta w call center

Temat numeru

„Niezadowolony klient poinformuje o swoim doświadczeniu od 9 do 20 osób. Około 13% klientów opowie o tym grupom większym niż 20 osób.” Satysfakcja to stan towarzyszący klientowi w trakcie zakupów produktów i usług oraz bezpośrednio po nim. Jest to subiektywne odczucie towarzyszące nabywcy, którego oczekiwania zostały spełnione bądź przekroczone. Mają charakter pozytywny lub negatywny.

P. Kotler twierdzi, że konsument może być całkowicie usatysfakcjonowany z zakupu, względnie usatysfakcjonowany bądź nieusatysfakcjonowany.

POLECAMY

Satysfakcja klienta odnosi się bezpośrednio do:

 • reakcji konsumenta na oferowaną mu usługę bądź produkt,
 • odczuć nabywcy związanych z nabyciem określonego dobra,
 • opinii dotyczących spełnienia jego wymagań,
 • znaczenia satysfakcji klienta dla przedsiębiorstwa.

Satysfakcja i lojalność klientów wynikają z zadowolenia z obsługi i jakości relacji.

TABELA 1. Typologia satysfakcji
Kryterium Rodzaj Opis
Zakres Częściowa Zadowolenie z jednego aspektu produktu lub usługi
Globalna Odnosi się do całości produktu lub usługi
Czas Bieżąca, transakcyjna Oparta na chwilowych (jednorazowych) doświadczeniach z konsumpcji
Skumulowana Oparta na skumulowanych doświadczeniach klienta, nabytych w określonym przedziale czasu
Odniesienie Niezależna, wyizolowana Satysfakcja z konkretnego produktu lub usługi
Porównawcza Satysfakcja zależna od porównania z innymi produktami lub usługami
Źródło: G. Biesok, J. Wyród-Wróbel, Modele satysfakcji klienta, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013, s. 25


Satysfakcję klienta w call center można rozpatrywać w kilku aspektach:

 • aspekt normatywny – źródło wyznaczające normy postępowania,
 • aspekt behawioralny i instytucjonalny – oddziałujący na postawy, skłonności i przyszłe zachowania,
 • aspekt reaktywny – złożona reakcja konsumenta na bodźce związane z konsumpcją,
 • aspekt deklaratywny – związany z wyrażaniem zadowolenia i przekazem ust...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • Dostęp do czasopisma w wersji online
 • ...i wiele więcej!

Przypisy