Jak skutecznie monitorować i mierzyć sprzedaż - iSpot

W praktyce

Jakie są największe grzechy popełniane przez handlowców przygotowujących oferty handlowe?

Największymi grzechami handlowców są błędy komunikacyjne. Budowanie relacji między sprzedawcą a klientem powinno być oparte na metodzie NVC – Nonviolent Communication, czyli Porozumienie bez Przemocy. Oznacza to nawiązanie kontaktu przy wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Te dwie zasady pomagają utrzymać pokojowy i kulturalny sposób prowadzenia rozmów. Tymczasem handlowcy często zapominają o zachowaniu tak podstawowych norm, z których wynikają ich dalsze błędy.

POLECAMY

Po pierwsze, sprzedawcy za dużo mówią, a za mało słuchają. Czasochłonny opis cech produktu nie zwiększy szansy jego zakupu przez konsumenta. Wystarczy odwrócić proporcje komunikacji zgodnie z zasadą 20/80. Przez 80% czasu spotkania klient będzie miał szansę wyrazić swoje oczekiwania, dając w ten sposób możliwość sprzedawcy wsłuc...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy