Jak efektywnie kontraktować klientów?

Temat numeru

Kontraktowanie to niezwykle ważny element codziennej pracy związanej ze świadczeniem usług. Często kojarzy się z najmniej lubianym elementem pracy, ze żmudnym, czasochłonnym, sformalizowanym procesem, traktowanym wręcz jako zło konieczne. Wcale nie musi tak być! Do kontraktowania można podejść jako do ciekawego etapu nastawionego na budowanie wartościowej relacji z klientem.

Czym jest kontraktowanie?

Kontraktowanie to porozumienie między stronami, określające czego strony oczekują od siebie nawzajem i na jakich zasadach będą ze sobą współpracować. Kontrakt jest rodzajem umowy i często ma formę dokumentu prawnego, który zawiera najważniejsze operacyjne i organizacyjne aspekty, takie jak zakres projektu, etapy procesu, spodziewane efekty i rezultaty, formę rozliczenia czy harmonogram. Ważnym aspektem jest także uspójnienie rozumienia pewnych pojęć i definicji oraz formy efektów działań, co pozwala na wzajemną weryfikację oczekiwań i uniknięcie nieporozumień w przyszłości.
Dobre kontraktowanie nie odnosi się jednak jedynie do kwestii formalnych, zapisów w umowie i twardych ram. Często znacznie poza nie wykracza. Zwłaszcza w dłuższych procesach dotyczy też działań i narzędzi, które mają zagwarantować zespołowi projektowemu komfort pracy. W tym aspekcie przypomina bardziej kontrakt, jaki zawiera się na sali szkoleniowej na początku szkolenia czy cyklu spotkań, określa zatem bardzo praktyczne i konkretne zasady komunikacji i współpracy w grupie, które tworzą bezpieczną i komfortową przestrzeń do działania.

POLECAMY

Kontraktowanie, ale jakie – twarde, miękkie czy al dente?

Podstawą kontraktowania i tego, z czym najczęściej się ono kojarzy, jest ustalenie tzw. twardych ram projektowych, do których zaliczamy m.in.:

  • zakres działań...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy