Czy na trudnym i konkurencyjnym rynku jest miejsce dla start-upów?

Temat numeru

Poszukując odpowiedzi na tytułowe pytanie, jako pierwsza przyszła mi do głowy ulubiona fraza konsultantów biznesowych: „To zależy”. Zależy od opcji działania, na którą zdecyduje się pomysłodawca nowego biznesu. Czy wybierze podejście uwzględniające etap przygotowania i testowania pomysłów, czy raczej zdecyduje się na „skok na głęboką wodę” z wiarą, że gdzieś uda mu się bezpiecznie wypłynąć? W obu wariantach start-up ma szansę realizacji swojej wizji z powodzeniem – z taką różnicą, że pierwszy wariant zwiększa prawdopodobieństwo sukcesu biznesowego, a drugi nieprzespanych nocy.

Zacznijmy od doprecyzowania pojęcia start-up, które doczekało się kilku interpretacji i wymaga wskazania, do której z nich będziemy się odnosić. Autorem jednej z najbardziej znanych jest Eric Ries twórca The Lean Startup1, książki, w której wyszczególnił cechy nowo powstałych biznesów. Jego zdaniem start-up to przedsięwzięcie, które stworzono w celu wykreowania nowego produktu bądź usługi w warunkach ryzykownych, braku pewności. Temu pomysłowi biznesowemu towarzyszy duża niepewność, gdyż w początkowej fazie działalności nie ma możliwości oszacowania prawdopodobieństwa powodzenia całego przedsięwzięcia. To oznacza, że nie każda nowa firma może być nazywana start-upem, gdyż nie każda jest zupełnie innowacyjnym, niebazującym na funkcjonujących już wzorach modelem biznesowym. Z kolei Steve Blank, współautor książki Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku2 zwraca uwagę na to, że start-up jest tymczasową organizacją stworzoną w celu poszukiwania powtarzalnego, rentownego i skalowalnego modelu biznesowego. Obie przytoczone definicje odnoszą się do firm z branży technologicznej i informatycznej, co na potrzeby niniejszego artykułu zmodyfikuję w kierunku „potocznego” rozumienia pojęcia start-up jako nowego pomysłu biznesowego, którego celem – niezależnie od bran...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy