Jak komunikować treści, aby pracownicy chcieli słuchać i wdrażać zmiany w życie?

Strefa szefa

Większość menedżerów zna sytuację, gdy przekazywane komunikaty po prostu nie docierają do odbiorców. Pracownicy lubią mieć własne zdanie i postępować po swojemu. Oczywiście można zarządzać autorytarnie, zadaniować – rozliczać, wyciągać wnioski i surowe konsekwencje. W krótkiej perspektywie możesz ulec złudzeniu, że jest to podejście skuteczne, bo wyniki ulegają poprawie. Dzieje się tak najczęściej z powodu pełniejszej mobilizacji i zaangażowania jednostek, które są napędzane strachem i obawą przed konsekwencjami służbowymi.

W dłuższej perspektywie atmosfera dyrektywna prowadzi do znacznego spadku zaangażowania personelu. 
Wykonywanie zadań wyłącznie z przymusu, z obawy przed sankcjami czy lęk przed konsekwencjami nie są dobrym regulatorem ludzkiej motywacji. Pisząc ściślej – jest to strategia zniechęcająca, odbierająca własne intencje, blokująca rozwój osobisty jednostek, a docelowo utrudniająca identyfikację z firmą. Zarządzanie poprzez strach jest najczęściej wynikiem niskich kompetencji kadry menedżerskiej oraz braku znajomości ludzkiej psychiki. Ludzie w takich warunkach nie wykorzystują swoich potencjałów, nie angażują w pełni swoich zasobów, pracują poniżej własnych możliwości. A skoro menedżerowie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy