Dołącz do czytelników
Brak wyników

Skuteczna sprzedaż

11 lipca 2019

NR 22 (Lipiec 2019)

Czy można polubić prospekting w cyfrowym świecie (cz. 2)

0 632

W pierwszej części tego artykułu („Nowa Sprzedaż” 3/2019) uporządkowałem niektóre pojęcia związane z prospektingiem, w tej odpowiem na pytanie, dlaczego handlowcy nie lubią prospektingu, i pokażę, co należy zrobić, aby go polubili!

Handlowcy nie lubią prospektingu, ponieważ na tym etapie procesu sprzedaży spotyka ich najwięcej odmów. Prospekting kojarzy im się z przegraną. Nie lubią go też dlatego, że wymaga systematyczności i konsekwencji w działaniu, a oni mają z tym problem. Jest jeszcze trzeci powód, handlowcy są optymistami, w każdej szansie sprzedażowej widzą potencjał i szybko przywiązują się do niej, a w prospektingu trzeba często dyskwalifikować niskiej jakości szanse. 

Co warto zrobić, aby zmienić ten stan? Należy odpowiednio ukierunkować ich pracę, przez wdrożenie w firmie systemu działań zorientowanych na identyfikowanie i nawiązywanie kontaktów z nowymi potencjalnymi klientami oraz wprowadzić jasne zasady ich kwalifikowania. Przykład takiego systemu, działającego w Higea, pokazałem na ilustracji 1 i omówię w tym artykule. 

POLECAMY

Krok 1. Określ aktywności sprzedażowe

Sukces w sprzedaży zaczyna się od wiedzy o tym, ile powinniśmy sprzedać obecnym klientom, a ile nowym, aby zrealizować plan sprzedaży. To z planu wynika, ile nowych szans sprzedażowych handlowcy powinni zidentyfikować na rynku, dotrzeć do nich, zainteresować ofertą i na koniec zrealizować sprzedaż. Samo jednak stwierdzenie Zarządu firmy czy menedżerów – musimy pozyskać „x” nowych klientów, z których każdy kupi towar/usługę za co najmniej „y” zł to za mało, ponieważ liczbami nie da się zarządzać. Plan należy przełożyć na aktywności sprzedażowe, od których on zależy. 
 

ILUSTRACJA 1
Przykładowy system prospektingowy w sprzedaży B2B


W internecie można znaleźć szereg kalkulatorów pomagających dobrać aktywności sprzedażowe w określonym odcinku czasu do planu sprzedaży. Wystarczy wpisać do wyszukiwarki odpowiednią frazę. Można też taki rewersyjny kalkulator zbudować samodzielnie w Excelu. W tym celu, bazując na danych historycznych z ostatniego kwartału czy półrocza, należy obliczyć średnią wartość sprzedaży na jednego klienta oraz współczynniki konwersji z etapu na etap w procesie sprzedaży (ilustracja 2 i tabela 1) i określić, jakie aktywności prospektingowe (kontakty mailowe, telefoniczne, spotkania itd.) będą w firmie monitorowane. Następnie, definiując odpowiednie formuły matematyczne w Excelu, otrzymamy „kalkulator aktywności”, za pomocą którego będziemy mogli obliczyć potrzebne dane. 
 

ILUSTRACJA 2
Lejek sprzedaży z zaznaczonymi współczynnikami efektywności


Krok 2. Zdefiniuj swój cel – profil idealnego klienta 

S.R Covey, autor bestselera 7 nawyków skutecznego działania, napisał, że jeśli chcemy osiągnąć cel, zwiększyć efekty naszych działań i szybciej osiągać sukcesy, to powinniśmy rozpoczynać każde działanie z wizją stanu końcowego. Nawyk ten jest szczególnie ważny w procesie prospektingu. Handlowcy, mając jasną wizję końca, wyraźnie określone cele i priorytety chętniej będą się angażować w ich realizację. 

Dlatego, aby zamiast lejków złudzeń handlowcy budowali lejki sprzedaży pełne potencjalnych klientów, realnie zainteresowanych ofertą firmy, należy zdefiniować wizję stanu końcowego, tj. profil idealnego klienta (PIK) firmy, który powinien znaleźć się w lejku sprzedaży. Jak zbudować PIK oraz dlaczego w sprzedaży B2B powinien iść on w parze z profilem kluczowego gracza, napisałem w pierwszej części tego artykułu (NS 3/2019). 
 

Tabela 1. Definicje współczynników efektywności w sprzedaży
WS1 współczynnik skuteczności wyszukiwania szans sprzedażowych – jest to stosunek liczby pozyskanych szans sprzedażowych do liczby przejrzanych kontaktów/adresów
WS2 współczynnik skuteczności umawiania spotkań – jest to stosunek liczby spotkań do liczby kontaktów (rozmowy telefoniczne, maile itd.) z szansami sprzedażowymi w celu umówienia spotkań
WS3 współczynnik skuteczności spotkań – jest to stosunek liczby rozpoczętych negocjacji do liczby odbytych spotkań
WS4 współczynnik skutecznych sprzedaży – jest to stosunek liczby sprzedaży do liczby rozpoczętych negocjacji
WEF współczynnik całkowitej skuteczności – jest to stosunek liczby sprzedaży do liczby pozyskanych szans sprzedażowych
SRS średnia wartość sprzedaży 
SRM średnia marża

 


Krok 3. Określ niszę, gdzie będziesz szukał szans sprzedażowych

Kolejny krok w budowaniu systemu prospektingowego to określenie segmentów rynku, w których handlowcy powinni szukać szans sprzedażowych, których DNA odpowiada profilowi idealnego klienta firmy. Szukając ich, powinni pamiętać o jednym – prospekting to nie sprzedaż, to ciąg określonych działań i zachowań, które handlowcy powinni realizować, aby zidentyfikować kandydatów na potencjalnego klienta (szanse sprzedażowe). To także seria działań mających na celu gromadzenie informacji o firmach i ich wyzwaniach w interesującym nas segmencie, ponieważ na hiperkonkurencyjnym rynku trwałą przewagę konkurencyjną zbudują tylko te firmy, które będą znały i rozumiały rynek swoich klientów, a także będą miały wiedzę na temat ich procesu decyzyjnego oraz sposobu wyboru oferty i dostawcy. Świadomość tego faktu sprawi, że łatwiej będzie znosić im odmowy. 

Informacje o rynku i klientach powinny być zapisywane w firmowym systemie CRM albo ogólnodostępnej bazie klientów. 

Krok 4. Określ metody dotarcia do szans sprzedażowych

Wzrost znaczenia nowoczesnych technologii ICT i portali społecznościowych w naszym życiu, spowodował duże zmiany na rynku sprzedaży B2B. Przede wszystkim pojawiły się nowe możliwości wielokanałowych interakcji z aktualnymi i potencjalnymi klientami oraz nowe możliwości pozyskiwania szans sprzedażowych. 
Lista dostępnych metod pozyskiwania klienta niemal z dnia na dzień się wydłuża (patrz ramka 1), jednak w mojej ocenie nie powinniśmy pytać, która z nich jest najskuteczniejsza, tylko jak najlepiej wykorzystać ich synergię, ponieważ w cyfrowym świecie sprzedaży XXI wieku potencjalnego klienta należy postawić w centrum uwagi i dopasować swoje działania prospektingowe do specyfiki jego procesu decyzyjnego oraz ścieżki zakupowej. A to oznacza, że nie możemy i nie powinniśmy ograniczać się tylko do jednej metody prospektingowej. 
 

RAMKA 1
Wykaz działań prospektingowych*

 1. Zimne telefony
 2. Wizyty w ciemno
 3. E-mail marketing
 4. Wiadomości tekstowe
 5. Polecenia i referencje
 6. Własna strona internetowa
 7. Wideo 
 8. SEO
 9. Networking
 10. Targi, eventy 
 11. Seminaria, wykłady
 12. Newsletter
 13. Social media 
 14. Podcasty
 15. Chatboots 
 16. Content marketing

* Napisz do mnie, jeśli chcesz otrzymać opis tych działań. 


Nie zmienia to jednak faktu, że na koniec przysłowiowego dnia handlowcy będą musieli sięgnąć po telefon. Nadal bowiem, wbrew temu, co głoszą ewangeliści social mediów, dzwonienie bez zapowiedzi (ang. cold calling) jest najskuteczniejszą metodą zdobywania nowych klientów. Pamiętać należy tylko o jednym – 
skuteczna rozmowa telefoniczna z potencjalnym klientem nie zaczyna się w momencie, gdy handlowiec wybiera numer telefoniczny, ale znacznie, znacznie wcześniej! Zanim handlowcy zaczną dzwonić, powinni zebrać jak najwięcej informacji o potencjalnych szansach sprzedażowych (patrz krok 3) oraz przygotować odpowiedni skrypt rozmów telefonicznych. 

Jest to duże wyzwanie dla menedżera sprzedaży, aby przekonać ich do korzystania ze skryptów, ponieważ większość z nich uważa, że doskonale radzą sobie bez nich. Dane rynkowe pokazują jednak coś innego. Tzw. mistrzowie improwizacji najczęściej należą do tej grupy, która nigdy nie realizuje swoich planów sprzedażowych. Opis metod pisania skryptów wychodzi poza zakres tego artykułu, wspomnę tylko, że dobry skrypt nie jest zapisem rozmowy słowo w słowo. To mapa, która pokazuje ścieżkę rozmowy oraz strukturę, a głowa, w czasie dzwonienia, podpowiada optymalne zwroty, ponieważ język pisany różni się od języka mówionego.

Krok 5. Zdefiniuj niepowtarzalną ofertę wartości (NOW)

Wbrew powszechnemu przekonaniu cena nie jest głównym czynnikiem warunkującym pozytywną decyzję o zakupie. Statystyki pokazują, że znacznie większy wpływ na decyzje zakupowe ma wartość dodana produktu lub...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
 • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
 • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
 • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
 • Dostęp do czasopisma w wersji online
 • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy