Dołącz do czytelników
Brak wyników

Skuteczna sprzedaż & wizerunek

14 listopada 2019

NR 24 (Listopad 2019)

Po co handlowcowi poczucie własnej wartości?

116

Zacznijmy od jasnego określenia, czym jest poczucie własnej wartości. Jest to realistyczna, doceniająca opinia o sobie. Oznacza to, że nie oszukujemy się, jesteśmy uczciwi i szczerzy wobec siebie, mamy pełną świadomość swoich słabych i mocnych stron, a nasza ogólna opinia o sobie jest dobra. Zdrowa samoocena to przekonanie, że jest się wartym tyle samo, co każdy inny człowiek.
Patrząc na tak określoną definicję, myślę, że każdy pracownik, handlowiec i człowiek odpowie, że poczucie własnej wartości jest potrzebne każdemu. Z jednej strony czujemy spokojne zadowolenie z tego, kim jesteśmy, i mamy poczucie własnej godności płynące z przekonania, że mamy wewnętrzną wartość. Z drugiej strony pozostajemy pokorni, gdyż zdajemy sobie sprawę, że każdy z nas musi wiele się nauczyć.
Niektórzy wierzą, że z pewnością siebie trzeba się urodzić i że to szczególna umiejętność, dostępna jedynie nielicznym. Pocieszeniem jest to, że można się jej nauczyć – nie jest to żaden szczególny dar.
Wyobraźmy sobie firmę, w której ludzie działają na wysokim poziomie świadomości, akceptacji siebie i innych, odpowiedzialności za siebie, asertywności i szacunku do asertywności innych, celowości i osobistej prawości. Byłaby to firma o niezwykłych wynikach i efektach swojej pracy. Czy działanie takiej firmy jest możliwe? Ktoś powie, że to utopia. Nie do końca. Jest kilka warunków, jakie należy spełnić, aby taką firmę stworzyć:

  • Poczucie bezpieczeństwa pracowników – są pewni, że nikt ich nie wyśmieje, nie zlekceważy ani nie upokorzy za otwartość i szczerość.
  • Akceptacja pracowników – są wysłuchiwani, zachęcani do wyrażania swoich myśli i opinii.
  • Stawianie pracowników przed wyzwaniami – powierza im się zadania, które są okazją do poszerzania ich umiejętności.\
  • Funkcjonowanie konstruktywnej informacji zwrotnej.
  • Wyraźnie określone i niezaprzeczalne zasady i wskazówki.
  • Zachęcanie do samodzielnego rozwiązywania problemów i zadań związanych z pracą.

Można postawić pytanie: Czy pewny siebie handlowiec, pracownik nie jest w pewnym sensie wyzwaniem dla kierow...

Dalsza część jest dostępna dla użytkowników z wykupionym planem

Przypisy