Dobry lider deleguje zadania

Strefa szefa

Sztuka delegowania zadań zespołowi przypomina niekiedy usamodzielnianie dzieci, uczenie ich wchodzenia w kolejne etapy życia. I mimo że w pracy masz do czynienia z osobami dorosłymi, to właśnie delegowanie zadań i odpowiedzialności oraz uprawnień sprawi, że pracownicy będą działali jak dorosłe samodzielne osoby.

Czym jest delegowanie?

Delegowanie polega na przekazywaniu pracownikom obowiązków. Mówiąc o delegowaniu, myślimy o zadaniach dużych, o znacznym stopniu skomplikowania. Nie chodzi tu o proste, rutynowe czynności, które są rzucane pracownikom, gdy szef nie ma czasu i ochoty się nimi zajmować. Mamy na myśli zadania rozwojowe, duże projekty, do których pracownik często musi się odpowiednio przygotować – 
dokształcić, wdrożyć. W procesie delegowania aktywnie powinien uczestniczyć przełożony lub inna osoba posiadająca konieczną wiedzę i umiejętności. W ramach delegowania zadań osoba przekazująca pomaga określić ramy czasowe, zakres działań, ale i regularnie wspiera pracownika poprzez sprawdzanie postępów, pomoc w sytuacjach, w których pracownik nie jest w stanie sobie poradzić, udziela wskazówek. W procesie delegowania zadań bardzo cenna jest komunikacja. Kierownik, przekazując zadania, powinien regularnie kontaktować się z podwładnym, aż do uzyskania przez niego samodzielności w zakresie wykonywanych zadań.
Delegowanie nie będzie skuteczne, jeśli wraz z delegowaniem zadań nie pójdzie delegowanie uprawnień oraz odpowiedzialności.

POLECAMY

Bariery przy delegowaniu zadań

Żeby skutecznie przekazywać zadania, należy pozbyć się zahamowań, które często są w głowach menedżerów. Najczęstszymi barierami, przez które kierownicy nie chcą korzystać z metody, jaką jest delegowanie zadań, są:

  1. Brak zaufania. Kierownicy boją się powierzać duże odpowiedzialne zadania swoim podwładnym. Boją się, że pracownicy nie poradzą sobie z ich wykonaniem. Paradoksalnie, niektórzy kierownicy obawiają się o to, że nie będą mieli czasu wdrażać pracowników w nowe zadania.
  2. Kierownicy boją się, że ich podwładni poradzą sobie z zadaniami zbyt dobrze, co osłabi pozycję kierownika. Zamiast tego kierownik powinien się cieszyć, że potrafi tak dobrze wyszkolić swój personel.

Dopiero poradzenie sobie z tymi dwiema obawami pozwoli przejść do delegowania.

Po co delegować?

Niekiedy kierownicy mają silny opór przed delegowaniem własnych zadań. Boją się, że przekazując im zbyt wiele, staną się zbyteczni, ł...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy