Arena nieracjonalności, czyli heurystyki konsumenckie na zakupach

Okiem praktyka & konsumenta

Wraz z rozwojem neuronauki poznawczej oraz pojawieniem się nowych technologii gruntownie zmieniły się poglądy na temat postaw konsumentów. Dziś już nie mówi się tylko o racjonalnych i świadomych procesach decyzyjnych. Wskazuje się znaczącą rolę procesów nieświadomych i nieracjonalności w aspekcie podejmowania decyzji konsumenckich. Nobliści D. Kahneman i A. Tversky zbadali, że ludzie często podejmują decyzje na podstawie ograniczonej racjonalności. Emocjonalny charakter zachowań konsumentów powoduje, że konieczne staje się doskonalenie metod, które pozwolą na poznawanie ich rzeczywistych postaw i zachowań na zakupach.

Każdego dnia konsumenci podejmują dziesiątki decyzji. Niektóre z nich dotyczą błahych spraw, jak np. zakup pasty do zębów. Inne są bardziej skomplikowane, jak np. wybór biura podróży, z którym konsument pojedzie z rodziną na wakacje, czy chociażby wybór samochodu... Liczne procesy w mózgu zachodzą często bez naszej wiedzy, a odczuwane emocje mogą nas sprowokować do podjęcia nieprzemyślanej, spontanicznej decyzji. Jednym z psychologicznych zagadnień, które mogą pomóc w percepcji sprzedaży, są heurystyki, czyli uproszczone reguły wnioskowania. Są to również strategie poznawcze lub intuicje płynące z praktyki, często stosowane jako „skróty myślowe” w rozwiązywaniu złożonych zadań polegających na wnioskowaniu. Konsumenci bezwiednie posługują się nimi na zakupach po to, aby wydawać szybkie sądy oraz skrócić proces podejmowania decyzji. Często stosowanie heurystyk prowadzi do wystąpienia błędów poznawczych.
W badaniach nad sztuczną inteligencją systemy heurystyczne nazywamy mądrymi, natomiast w psychologii ekonomicznej od pewnego czasu funkcjonują jako błędy natury poznawczej. Wszystkie te błędy mają charakter przewidywalny. Wynikają one z organizacji naszego mózgu i reguł działania naszego umysłu. Nie jesteśmy racjonalni w sensie logicznym, le...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy