Czym jest monitoring pracowników oraz w jakich sytuacjach może być stosowany?

Strefa szefa

Czasami wykonując obowiązki służbowe, zdarza nam się zorientować, że ktoś na nas patrzy. Z tym że nie robi tego bezpośrednio, twarzą w twarz, ale poprzez podwieszone pod sufitem czy na ścianie czarne pudełeczko. A w tym pudełku czasami coś się zaświeci, odbije albo błyśnie. To właśnie znak, że Wielki Brat patrzy, a monitoring wizyjny działa. W związku z faktem, że może on ingerować znacząco w nasze życie, dobrze jest mieć wiedzę, co to jest, na jakiej podstawie działa oraz kiedy i jak wolno go naszym pracodawcom stosować.

Definicja monitoringu

Monitoring wizyjny jest pojęciem uregulowanym w przepisach Kodeksu pracy, a konkretnie w przepisie art. 222 § 1. Zgodnie z tą regulacją  monitoring wizyjny to szczególny nadzór nad terenem zakładu pracy lub terenem wokół zakładu pracy w postaci środków technicznych umożliwiających rejestrację obrazu . Monitoring może być stosowany przez pracodawcę tylko wtedy, jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa pracowników, ochrony mienia, kontroli produkcji lub zachowania w tajemnicy informacji, których ujawnienie mogłoby narazić pracodawcę na szkodę. Obowiązkiem pracodawcy, jeszcze przed dopuszczeniem pracownika do pracy, jest przekazanie pracownikowi na piśmie informacji o celach, zakresie oraz sposobie zastosowania monitoringu.

POLECAMY

Ramka 1
Obowiązki informacyjne pracodawcy w związku z wprowadzeniem monitoringu wizyjnego:
  • poinformowanie pracowników o wprowadzeniu monitoringu, co najmniej na dwa tygodnie przed jego wprowadzeniem,
  • poinformowanie nowo zatrudnionego pracownika o stosowaniu monitoringu,
  • oznaczenie pomieszczeń monitorowanych, co najmniej na dzień przed uruchomieniem monitoringu,
  • wykonanie obowiązków informacyjnych przewidzianych przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych.

Sposób uregulowania oraz poinformowania pracowników

Jeśli pracodawca dopiero decyduje się na wprowadzenie monitoringu, to cele, zakres oraz sposób zastosowania monitoringu ustala w zakładowym układzie zbiorowym pracy (a więc wspólnie z zakładową organizacją związkową) lub w regulaminie pracy albo w obwieszczeniu, jeżeli pracodawca nie jest objęty układem zbiorowym pracy lub nie jest obowiązany do ustalenia regulaminu pracy. Pracodawca zobowiązany jest poinformować pracowników o wprowadzeniu monitoringu, w sposób przyjęty u danego pracodawcy, nie później niż dwa tygodnie przed rozpoczęciem stosowania...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy