Mikromarki odzieżowe w świecie makrowyzwań

Strefa szefa

Duża konkurencja na rynku polskim i międzynarodowym jest poważnym wyzwaniem dla przedsiębiorstw. Konieczne jest odpowiednie przygotowanie z zakresu zarządzania tak, aby dopasować proces pracy do aktualnych wymagań. Każda firma zderzyła się z pewnymi utrudnieniami, jakie z pewnością były odmiennie sklasyfikowane przez firmy o różnej wielkości i zasięgu.

Specyfika

Mikroprzedsiębiorstwo to działalność gospodarcza, w której zatrudnionych jest maksymalnie 9 pracowników. W Polsce na przestrzeni ostatnich lat liczba mikrobiznesów oraz zatrudnionych w nich osób wzrosła. Liczba takich firm w roku 2015 wynosiła 1 905 020, a w 2020 r. – 2 261 515. Stanowi to wzrost o 18,7%. Co ciekawe, w 2020 r. znaczna większość, wynosząca 73,4%, były to działalności, gdzie liczba zatrudnionych nie przekraczała jednej osoby.
Dane z roku 2019 wykazują, że 53% wszystkich małych i średnich przedsiębiorstw oferuje usługi, ponad 22% zajmuje się handlem, 15% – budownictwem, a pozostałe 9,5% przemysłem.
Małe przedsiębiorstwa charakteryzują się wieloma elementami różniącymi je od dużych instytucji. Sposób organizacji pracy, podział obowiązków, liczba pracowników, zarządzanie czy budżet to tylko fragment zasadniczych odmienności. Wyzwania, jakie niesie za sobą prowadzenie własnej działalności, odczuwalne są inaczej w firmach zarządzanych przez jedną osobę, a inaczej np. przez spółkę (gdzie skala odpowiedzialności jest podzielona). Wiąże się to z radzeniem sobie w sytuacjach krytycznych o dużym natężeniu emocjonalnym oraz wymusza roztropność w zarządzaniu sektorami.
 

POLECAMY


Sukces mierzony miarą wyzwań

Sukces przedsiębiorstw – w zależności od ich rozmiarów – mierzony jest także inną miarą. W zależności od...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy