Dołącz do czytelników
Brak wyników

Otwarty dostęp

20 maja 2020

Zdobądź voucher o wartości 500 zł odpowiadając na proste pytanie konkursowe!

8

Zapraszamy do udziału w konkursie organizowanym we współpracy z Katalogiem Marzeń.

Pytanie konkursowe znajdziesz w treści artykułu Programy Wsparcia Sprzedaży dla początkujących. Z cyklu Programy wsparcia sprzedaży okiem twórców, uczestników i ekspertów – cz.1

Poznaj również oczekiwania ich uczestników i zobacz jakie nagrody najlepiej zmotywują handlowców.

W konkursie do wygrania są 3 karty prezentowe na realizację dowolnych atrakcji z bogatej oferty Katalogu Marzeń.  Do Ciebie należy decyzja, czy to będzie  masaż SPA,  jazda samochodem rajdowym czy wieczór w teatrze. Do wyboru masz ponad 5000 atrakcji w 180 lokalizacjach.

Co trzeba zrobić, by wygrać nagrodę?

 1. Przeczytaj artykuł „Programy Wsparcia Sprzedaży dla początkujących”.
 2. Pobierz skuteczny Poradnik praktyczny: Jak stworzyć program wsparcia sprzedaży krok po kroku, który pomoże Ci w codziennej pracy.
 3. Znajdziesz w nim odpowiedź na pytanie konkursowe podane w artykule
 4. Odpowiedź prześlij do 20.06.2020 na adres: opruszkowska@katalogmarzen.pl
   


 

Regulamin konkursu

 1. Organizatorem Konkursu jest serwis Katalog Marzeń (KatalogMarzeń.pl J. Zubik-Borucka, T. Zubik s.c., ul. Kijowska 5, 03-738 Warszawa, NIP: 5213537169).
 2. Organizator ogłasza Konkurs do publicznej wiadomości na łamach strony www.katalogmarzen.pl a także na stronie https://hrbusinesspartner.pl.
 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu: 20 maja 2020 roku i kończy w dniu 20 czerwca 2020 roku.
 4. Udział w konkursie jest bezpłatny i dobrowolny.
 5. W konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych, za wyjątkiem pracowników Organizatora oraz najbliższych członków ich rodzin.
 6. Uczestnicy konkursu mają za zadanie w trakcie trwania konkursu:
  a) Przeczytać artykuł Programy Wsparcia Sprzedaży dla początkujących. Z cyklu Programy wsparcia sprzedaży okiem twórców, uczestników i ekspertów – cz.1
  b) Odpowiedzieć na pytanie: Które trzy kroki opisane w bonusowym przewodniku „Jak stworzyć programy wsparcia sprzedaży krok po kroku” wydają się Pani/ Panu szczególnie ważne w zapewnieniu sukcesu dla programu wsparcia sprzedaży? Proszę uzasadnić wybór.
  c) Odpowiedzi należy przesłać na adres opruszkowska@katalogmarzen.pl w terminie do 20.06.2020.
 7. Zwycięzców konkursu wybierze jury składające się z 3 osób wskazanych przez Organizatora konkursu.
 8. Jury będzie oceniać poprawność merytoryczną oraz oryginalność przesłanych odpowiedzi, jak również liczbę pytań, na które odpowiedział Uczestnik.
 9. Jury przyzna jedną nagrodę główną oraz dwie nagrody dodatkowe. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi 3.07.2020 roku na stronie Katalogu Marzeń, na stronie https://hrbusinesspartner.pl oraz poprzez komunikację e-mail do zwycięzców nagród.
 10. Zwycięzca nagrody głównej otrzyma Kartę podarunkową o wartości 500 zł, a zwycięzcy 2 nagród dodatkowych otrzymają Kartę podarunkową o wartości 100 zł. Karty podarunkowe pozwalają na wybrać dowolne atrakcje spośród ponad 5000 możliwości dostępnych w ofercie Katalogu Marzeń.
 11. Wszelkie zasady realizacji nagród zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie https://katalogmarzen.pl/pl/regulamin. Karty podarunkowe zostaną wysłane do zwycięzców w wersji elektronicznej (plik PDF) przesyłanej na adres email podany przez Użytkownika.
 12. Nagrody nie podlegają wymianie na ekwiwalent pieniężny.
 13. Konkurs nie jest loterią promocyjną w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt. 9 Ustawy o grach i zakładach wzajemnych z dnia 29.07.1992 r. (Dz. U. z 2004r., Nr 4, poz. 27, z późn. zm.) i nie podlega regułom zawartym w ww. ustawie, rozporządzeniach wykonawczych do tej ustawy.
 14. Organizator zastrzega sobie prawo do:
  a) odrzucenia zgłoszenia przystąpienia do konkursu w przypadku niedopełnienia warunków, wynikających z Regulaminu,
  b) wykładni Regulaminu i rozstrzygania sporów przy jego stosowaniu.
 15. Zgłoszenie udziału w konkursie oznacza jednocześnie wyrażenie zgody na otrzymywanie korespondencji e-mail związanej z przebiegiem konkursu.
 16. Osoby przystępujące do konkursu wyrażają zgodę na przetwarzanie przez Organizatora Konkursu swoich danych osobowych wyłącznie na potrzeby konkursu, w zakresie koniecznym do jego prawidłowego przeprowadzenia. Organizator zastrzega sobie prawo do udostępniania i przetwarzania informacji, które są przedmiotem konkursu.
 17. Zasady dot. ochrony danych osobowych przez Katalog Marzeń są zawarte na stronie: https://katalogmarzen.pl/pl/polityka-prywatnosc

Przypisy