Dołącz do czytelników
Brak wyników

Temat numeru

10 lutego 2022

NR 37 (Styczeń 2022)

Rola wypalenia zawodowego w procesie zarządzania zespołem sprzedażowym

0 153

Wypalenie zawodowe od jakiegoś czasu jest jednym z gorących tematów. Jedni uważają, że jest to bzdura wymyślona przez tych, którym nie chce się pracować. Drudzy, podkreślają znaczenie tego zjawiska nie tylko w perspektywie indywidualnej, ale również zbiorowej.

Presja na wynik, motywowanie do nadprzeciętnej wydajności, stawianie priorytetu na efektywności jest kluczowe w wielu obszarach działania przedsiębiorstwa. Kadra zarządzająca oczekuje od swoich zespołów nie tylko zaangażowania, ale również realnych wyników. Szczególnie mocno widoczne jest takie podejście w działach handlowych, na których bardzo często opiera się istnienie całych spółek.
Jednak dokładanie czynności do wykonania do zakresu obowiązków, ustawianie ważności na zbyt dużej liczbie zadań jest już z góry skazane na niepowodzenie. Nawet jeśli w krótkim okresie takie podejście przyniesie realne wyniki, to już w dłuższej perspektywie czeka tak zarządzającego menedżera sromotna klęska. Czasowe przyspieszenie przekłada się wówczas na stworzenie nowej normy, która szybko przekształca się w chroniczne przeciążenie. Nawet, jeśli menedżerowie widzą wejście na diabelskie koło, to nie potrafią już z niego zejść i inaczej zarządzić zespołem.
Członkowie zespołu na początkowym etapie starają się wyjść naprzeciw konieczności wytężonej pracy. Rezygnują bardzo często z własnego czasu tak potrzebnego na regenerację psychiczną i fizyczną, z prywatnych pasji i życia rodzinnego. Po pewnym jednak czasie zauważają u siebie pierwsze oznaki zmęczenia, które lawinowo zaczynają narastać. Przypominając o swoim prawie do odpoczynku, często narażają się na zarzuty lenistwa i braku chęci do pracy oraz na jeszcze większe naciski, mające doprowadzić do realizacji wyśrubowanych celów.
Wynikiem takiego wzajemnego działania jest pogłębiająca się frustracja zespołu, coraz więcej zmęczonych osób, wzrastająca liczba pomyłek oraz niezrealizowane targety. To jest ten moment, kiedy z całej spółki zaczynają odchodzić najlepsi pracownicy, a za nimi pozostali. Upada employer branding przedsiębiorstwa, co w konsekwencji prowadzi do braku dobrych kandydatów do pracy. Mamy wówczas do czynienia już nie tylko z wypalonymi zawodowo pojedynczymi osobami, ale z wypaloną zawodowo całą firmą.

POLECAMY

Diagnoza wypalenia

Po czym można poznać wypaloną organizacyjnie firmę? Przede wszystkim po braku wyników – zbyt wiele celów powoduje rozproszenie działania, a nierzadko jego niekończenie. W rozmowach między pracownikami coraz częściej przewija się temat szybkiego, niekończącego się tempa pracy. Jednak większość osób ma problem z głośnym zasygnalizowaniem tego problemu. Sami menedżerowie w takiej sytuacji stają się mocno przeciążeni, bo oczekiwania kadry zarządczej są jednoznaczne – każdy z szefów w ramach motywowania swoich pracowników musi się angażować osobiście w wykonywane zadania przez jego pracowników. A oni już dawno stracili sens swojej pracy, narzekają na konieczność realizacji często bezsensownych decyzji oraz wykonywanie działań typu sztuka dla sztuki.
Tymczasem, aby się zaangażować, trzeba widzieć cel i znaczenie wykonywanej pracy, a także mieć czas na odpoczynek. Człowiek jest żywym organizmem, którego cykl aktywności układa się w formie sinusoidy, czyli potrzebny jest mu czas odpoczynku po wzmożonym wysiłku. Tylko maszyna pracuje liniowo, ale też tylko do momentu aż się zepsuje, bo np. części się zużyją. Człowiek jest bardziej produktywny, gdy jest systematyczny, czyli ustala w miarę stałe godziny pracy, i kiedy jest skoncentrowany na wykonywanych czynnościach. Ich powtarzalność tylko wzmacnia efektywność.
Jak pokazały badania wykonane na skrzypkach z podobnym poziomem talentu, tylko systematyczne i codzienne przeznaczanie określonych interwałów czasowych na próby i odpoczynek przynosiły określone efekty. Ta grupa osób po roku doświadczenia została uznana za genialną. Druga, która nie przestrzegała często takiego systemu pracy, została określona jako średniacy. Natomiast osoby ćwiczące nieregularnie i często bez przestrzegania prawa do odpoczynku nie wykorzystały swojego talentu, a jedynie wzmocniły swoją niechęć do skrzypiec.

Wskazana prewencja

Przyjmijmy więc, że wypalenie zawodowe jest objawem przepracowania, braku docenienia i sensu wykonywanych działań. Odbija się na psychice, emocjach oraz fizycznej i zdrowotnej kondycji organizmu. Uniemożliwia wykonywanie pracy na zadowalającym poziomie. Nie bierzemy tu więc pod uwagę nałogowych leserów.
Najlepszym sposobem poradzenia sobie z wypaleniem jest zapobieganie. Część z działań, jakie możemy wdrożyć w ramach prewencji, okazuje się jednak skuteczna również w zastanej sytuacji. Duża odpowiedzialność w takim przypadku spada na kadrę zarządzającą – zarządy powinny zauważyć pojawiający się problem i go nie eskalować. Kierownicy zaś czy dyrektorzy ze średniego szczebla powinni poznać zasady postępowania i...

Pozostałe 70% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!
Sprawdź

Przypisy