Nie czekaj na lepszy czas. Już teraz zmień podejście do zarządzania sprzedażą

Otwarty dostęp

Jednym z kluczowych elementów decydujących o efektywności sprzedaży jest jakość zarządzania. Niby nie ma w tym nic odkrywczego, a jednak tylko 6% ankietowanych w badaniu przeprowadzonym w tym roku przez ICAN Research zwróciło na to uwagę. Większość respondentów skoncentrowała się raczej na poprawie działań zewnętrznych. Aż 76% wskazało strategiczne partnerstwa jako kierunek, który może poprawić sprzedaż.

Drugi silny trend to stawianie na zwiększenie efektywności sprzedażowej, dzięki wzmocnieniu kanałów online. Jest to kierunek rozwoju typowy dla firm handlowych, gdzie e-commerce ma pozwolić na lepszą penetrację obecnego rynku i docieranie do nowych klientów. Kolejny ważny element, wpływający na skuteczność sprzedaży, stanowi transformacja roli menedżera we wspieraniu rozwoju pracowników i w pomocy im w osiąganiu zakładanych celów. W 2022 roku to właśnie ten czynnik wysunie się na pierwsze miejsce.

POLECAMY

Jaki styl zarządzania będzie preferowany? Część badanych stawia na styl demokratyczny, zakładający współudział podwładnych w podejmowaniu decyzji, inni zaś – na liberalny, pozostawiający pracownikom dużo swobody w wyborze celów zawodowych i sposobów ich realizacji. Co będzie najlepszą praktyką? Jakie kompetencje liderzy powinni rozwijać w pracownikach, aby ci odnosili sukcesy?

Wśród niezbędnych liderskich kompetencji, znalazły się organizacja i koordynacja efektywnej pracy, a także umiejętność integracji zespołu funkcjonującego w modelu zdalnym lub hybrydowym, zdolność zarządzania zespołami interdyscyplinarnymi oraz kompetencje miękkie, pozwalające na budowanie zaangażowania i poczucia przynależności do firmy.

Jak pokazują wyniki badania ICAN Research, zespoły sprzedażowe powinny koncentrować się na jasnych celach z największym potencjałem, zaś rolą liderów będzie ich wyznaczanie.

Jak skutecznie to robić? O tym przeczytasz w raporcie https://its.ican.pl/sprzedaz-badanie/.

Pobierz go i wprowadź w życie podane wskazówki.

Przypisy