Mediacje w sytuacji kryzysowej – skuteczne narzędzie zarządzania konfl iktami

Temat numeru

Wszechobecna sytuacja kryzysowa znacząco wpływa na jakość relacji w komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej organizacji. Zdalne zarządzanie zespołami stanowi wyzwanie dla wielu menedżerów i wymaga wdrożenia nowych narzędzi oraz rozwoju kompetencji kierowniczych. Konieczność wprowadzenia zmian pojawiła się również w obszarze zarządzania zadaniami, projektami, procesami, sprzedażą czy reklamacjami.

Dotychczasowe umowy i zasady współpracy w wielu firmach wymagają renegocjowania warunków współpracy oraz ustalenia nowych procedur postępowania. Bywa i tak, że zmiany w zarządzaniu należy podjąć na płaszczyźnie prawnej lub istnieje ryzyko wejścia na drogę postępowania sądowego w celu rozstrzygnięcia nieporozumień bądź uregulowania istotnych kwestii współpracy na nowych zasadach. Cennym rozwiązaniem może okazać się mediacja – procedura polubownego rozstrzygania sporów, konfliktów i nieporozumień przy udziale bezstronnego mediatora.

POLECAMY

Kryzys i jego wpływ na relacje panujące w organizacji

Kryzys stanowi naturalny element funkcjonowania każdej rozwijającej się organizacji w dynamicznie zmieniającej się przestrzeni społecznej, gospodarczej, ekonomicznej, a także w obszarach zmieniającego się prawa. Każda zmiana w organizacji może stanowić swoistego rodzaju kryzys rozwojowy, służący podnoszeniu kompetencji członków zespołu oraz pojawianiu się nowych obszarów jej funkcjonowania na lokalnym lub globalnym rynku usług. Rozwój organizacji ściśle wiąże się ze swoistego rodzajami kryzysami, które wyzwalają energię do zmiany, kreatywność i jednoczą zespoły do wspólnego poszukiwania rozwiązań oraz kształtowania nowej przestrzeni funkcjonowania. Kryzys ujawnia zarówno mocne, jak i słabsze strony organizacji oraz kompetencje członków zespołów, które w codziennych sytuacjach często nie zostają zauważone. Sytuacje kryzysowe stają się katalizatorem zmian, które mogą wznieść funkcjonowanie firmy na nowy, wyższy poziom. 
Postawa menedżerów w sytuacji kryzysu lub konfliktu jest odzwierciedleniem strategii (lub jej braku) reagowania na konflikt, kryzys i zmiany w organizacji. Nowa rzeczywistość może wymagać przyjęcia zdecydowanie odmiennej strategii zarządzania – opartej na współpracy, dialogu, wrażliwości na potrzeby pracowników i klientów, którzy funkcjonują w poczuciu permanentnego zagrożenia.
Właściwe podejście osób zarządzających w naturalny sposób kształtuje odpowiedzialność członków zespołu za wyjście z kryzysu, podnosi poziom zaufania i kreuje sprzyjającą rozwojowi mentalną siłę organizacji.
 


 
Zarządzanie...

Pozostałe 90% treści dostępne jest tylko dla Prenumeratorów

Co zyskasz, kupując prenumeratę?
  • 6 wydań magazynu "Nowa Sprzedaż"
  • Dodatkowe artykuły niepublikowane w formie papierowej
  • Dostęp do wszystkich archiwalnych wydań magazynu oraz dodatków specjalnych
  • Dostęp do czasopisma w wersji online
  • ...i wiele więcej!

Przypisy