Dołącz do nas

Nowa Sprzedaż

Kontakt

Wydawnictwo

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
ul. Polska 13, 60-595 Poznań

REDAKCJA:

Forum Media Polska Sp. z o.o., ul. Polska 13, 60-595 Poznań
www.nowa-sprzedaz.pl
redakcja@nowa-sprzedaz.pl

Anna Wilma
współpraca redakcyjna – wydania drukowane i serwis online
anna.wilma@forum-media.pl

REKLAMA:

Joanna Czeladzińska
reklama w serwisie i wydaniu drukowanym
tel.: 61 66 55 873
joanna.czeladzinska@forum-media.pl

DZIAŁ OBSŁUGI KLIENTA:
bok@forum-media.pl
tel. 61 66 55 800

FORUM MEDIA POLSKA Sp. z o.o.
KRS: Nr 0000037307
Sąd Rejonowy w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy KRS
NIP: 781-15-51-223 REGON: 631046924

Konto:
Bank PeKaO S.A. 51 1240 6609 1111 0000 4932 7322

Dyrektor: Magdalena Balanicka
Rok założenia: 1997
Wysokość kapitału zakładowego: 300 000 PLN